Personlig servicekvalité!
Att tala om personlig service är ett förtroende som förpliktigar.
Vi har därför utbildad personal som är specialiserad på service & reparation av Mercedesbilar.

Försäkran och garanti!
Vi reparerar och underhåller Er bil till full belåtenhet. Bilen är alltså helt under vårt ansvar och dessutom helförsäkrad när ni lämnar den till oss.

Samarbete och respons!
För att optimalt tillgodose våra kunders önskemål och det egna kunnandet har vi genom åren utvecklat ett mycket nära samarbete med andra fristående
MB-specialister.

Kunnande och tålamod!
Vid seriöst arbete på tekniskt avancerade fordon krävs alltid korrekta verktyg och utrustning – utan tvivel.
Reparationer och service utförs enligt gällande föreskrifter. Tillsammans med reservdelar av originalkvalitet samt år av erfarenhet och noggranhet ger det dig som kund:
• Fullständig garanti.
• Högsta förtroende.
• Bästa trygghet.
Inte alla verkstäder skapar ekonomiskt utrymme för talesättet:

“Regelbunden service
– ger många säkra mil”

Vår prissättning gör det!